2020-06-04 14:38Press release

Unik studie visar oväntad Corona-effekt på Sveriges företag:

null

PRESSMEDDELANDE - GÖTEBORG, 4 juni 2020

Unik studie visar oväntad Corona-effekt på Sveriges företag:

Medarbetare mår bättre och känner ökat engagemang, samtidigt som synen på ledarskap och delaktighet förstärks positivt

Det svenska innovationsföretaget Winningtemp har på kort tid byggt en ledande position inom effektiv organisationsstyrning och -utveckling med hjälp av systemstöd baserad på artificiell intelligens och vetenskapliga insikter. Företaget samlar idag data från fler än 400 svenska företag. Genom att analysera denna data under perioden före Corona-pandemin och jämföra med de kommande sex veckorna efter att pandemin förändrade vardagen för Sveriges företag, kan man se ett antal tydliga, väldigt intressanta och kanske oväntade effekter på måendet i företagen.

”Vi levererar mätbar positiv förändring till våra kunder. Just mätbarheten gör att vi löpande kan se tydliga övergripande mönster bland de anställda hos de företag som arbetar med vår plattform”, säger Mathias Hansson Fredlund, CTO och grundare Winningtemp. ”Vi förvånades över att vi tyckte oss se en tydlig positiv förändring inom flera av de viktigaste styrområdena som engagemang, delaktighet, meningsfullhet och synen på ledarskap och utveckling – i en tid när vi kanske förväntat oss det motsatta. Vi bestämde därför att tillsammans med organisationsforskaren Leif Denti vid Göteborgs Universitet, göra en snabb studie av datan, vilket är grunden för den rapport vi släpper idag”.

”Även om det självklart är för tidigt att dra långtgående slutsatser av datan från Winningstemps plattform, så finns det ändå ett antal intressanta resultat som går att utläsa av vad medarbetarna på företagen rapporterat”, säger fil dr. Leif Denti. ”Överlag går det att se medarbetares psykosociala upplevelser på sina arbeten de senaste två månaderna har utvecklat sig åt det positiva hållet jämfört med årets första tre månader. Faktorer som stress, arbetsbelastning, meningsfullhet, egenkontroll och ledarskap visar signifikanta och positiva skillnader i flera branscher. Majoriteten rapporterar också en känsla av ökad meningsfullhet på jobbet. Extra intressant är att detta också går tvärtemot hur trenden ser ut under motsvarande veckor tidigare år”.

Studien genomfördes genom att jämföra data från perioden vecka 1-12 2020, med data från samma medarbetare under vecka 13-20. För att säkerställa säsongsmässiga skillnader har även data från 2019 och 2018 ingått i studien. Studien i sin helhet, med Leif Dentis kommentarer och övergripande slutsatser presenteras i en bilaga till detta pressmeddelande (se Winningtemps pressrum).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mathias Hansson Fredlund, CTO och grundare, Winningtemp

E-post: mathias@winningtemp.com

Telefon: 076-775 77 07

Om Winningtemp

Winningtemp är ett svenskt innovationsföretag med en tydlig ambition att skapa bättre och mer effektiva organisationer. Kärnan i vårt erbjudande är marknadens mest avancerade lösning för styrning och optimering av personalresurser. Med utgångspunkt från fler än 600 vetenskapliga studier hjälper vår AI-baserade plattform chefer och ledare att i realtid visualisera medarbetarnas utveckling och proaktivt agera utifrån insikter som stärker engagemang och förbättrar prestationer. Samtidigt som negativ stress och personalomsättning minimeras. Winningtemp levererar idag mätbar förändring till över 500 företag i fler än 20 länder.


About Winningtemp

Stärk din medarbetarupplevelse och skapa organisatorisk tillväxt med Winningtemps AI-baserade, intuitiva plattform. Winningtemp får varje enskild medarbetare att trivas, utvecklas och bidra till en organisations lönsamhet. Genom datorintelligens och prediktiv analys hjälper Winningtemp dig att stärka och motivera medarbetare över hela sin livscykel, bygga starkare relationer, förbättra arbetsglädje, minska personalomsättning och förbättra produktivitet. Forskningsbaserat. Agilt. Innovativt.

Contacts

Mathias Hansson
Founder & CTO at Winningtemp
Mathias Hansson
Pierre Lindmark
Founder & CEO at Winningtemp
Pierre Lindmark